The Summit in 1974
1974
          TEAM LINE-UPS

USSR: Tretiak; Vasiliev, Gusev, Petrov, Mikhailov, Kharlamov, Lutchenko, Liapkin, Tsygankov, Kuznetsov, Kapustin, Lebedev, Maltsev, Bodunov, Anisin, Kotov, Shalimov, Shadrin, Yakushev

Canada: Cheevers; Tremblay, Stapleton, Backstrom, Mahovlich, G. Howe, Ley, Selwood, Smith, Shmyr, Lacroix, Walton, Houle, Hull, Henderson, MacGregor, McKenzie, Bernier, Tardif
          PRESS ROOM 1974
- Brodie Snyder, Montreal Gazette
- Vladimir Dvortsov, Sovetsky Sport
- Vladislav Tretiak, Game 1

 


GAME ONE

September 17, Quebec City
Canada 3, USSR 3

 FIRST PERIOD

1:0 McKenzie (Lacroix, Hull) 12:30

Penalties: None

 SECOND PERIOD

1:1 Lutchenko (Tsygankov, Kapustin) 7:46
2:1 Hull (G. Howe, Walton) 12:07
2:2 Kharlamov (Vasiliev) 14:04
2:3 Petrov (Gusev, Kharlamov) 17:10

Penalties:
Houle (tripping) 0:24
McKenzie (cross-checking) 4:24
Liapkin (cross-checking) 4:24
Vasiliev (tripping) 11:07
Selwood (tripping) 12:40
Shmyr (tripping) 14:38
Shmyr (cross-checking) 17:02

 THIRD PERIOD

3:3 Hull (Lacroix, McKenzie) 14:18

Penalties:
Kapustin (holding) 6:04
Bodunov (hooking) 15:16
 

SUMMIT 1974: TIMELINE
GAME 1: Sept. 17, 1974
Quebec City, Canada
Canada 3, USSR 3
Summary
GAME 2: Sept. 19, 1974
Toronto, Canada
Canada 4, USSR 1
Summary
GAME 3: Sept. 21, 1974
Winnipeg, Canada
Canada 5 , USSR 8
Summary
GAME 4: Sept. 23, 1974
Vancouver, Canada
Canada 5 , USSR 5
Summary
GAME 5: Oct. 1, 1974
Moscow, Russia
USSR 3, Canada 2
Summary
GAME 6: Oct. 3, 1974
Moscow, Russia
USSR 5, Canada 2
Summary
GAME 7: Oct. 5, 1974
Moscow, Russia
USSR 4, Canada 4
Summary
GAME 8: Oct. 6, 1974
Moscow, Russia
USSR 3, Canada 2
Summary

 

 

 

The Summit in 1974